Start

Vego Beauty

Vego Beauty

2018

En bloggportal med inloggningssystem och CRUD-funktionalitet för inlägg samt en egenskapad REST-tjänst för att läsa inlägg. Webbplatsen och REST-tjänsten är kodade på ett objektorienterat vis med PHP och jobbar mot en MySQL-databas.

PHP
MySQL
REST
JavaScript
Screenshot of a website