Start

Xamarin App

Xamarin App

2021

Detta projekt var ett delmoment i en kurs med syfte att lära sig grunderna i Xamarin-utveckling. Applikationen är skapad i Xamarin.Forms med Mvvm-struktur och fungerar både på Android och iOS. Data lagras i en SQLite-databas på användarens enhet.

Xamarin
C#
SQLite
Mvvm
Screenshot of a website