Start

Färdtjänst

Färdtjänst

2019

Detta projekt var en del i en kurs där fokus låg på att skapa en användbar webbplats och ingående förklara designprocessen. Fokus i detta projektet ligger i rapporten. Webbplatsen är inte en officiell webbplats, utan bara en mall på hur det skulle kunna se ut. Webbplatsen är skapad med PHP och MySQL.

PHP
CSS
Usability
MySQL
Screenshot of a website