Start

Forum API

Forum API

2021

Web API skapat med ASP.NET Core, EF Core och SQL Server. Det finns CRUD-funktionalitet för inlägg och användare. Det finns också funktionalitet för att autentisera och auktorisera användare med JWT.

Web API
ASP.NET Core
EF Core
SQL Server
JWT
Swagger
Screenshot of a website