Start

gRPC code-first

gRPC code-first

2023

Detta är en demonstration av kod-först gRPC med .NET-typer för att definiera service- och meddelandekontrakt. Demonstrationen täcker även ytterligare ämnen som validering, integrationstestning, autentisering / auktorisering, deadlines, client factory och andra best practices.

gRPC
.NET Core
Auth
Integration tests
Screenshot of a website