Start

Portfolio

Portfolio

2021

Denna webbplats, en portfolio-webbplats för att visa upp mina projekt och erfarenheter inom webbutveckling. Webbplatsen är skapad med Next.js och Firebase. All styling är skapad med Tailwind, Framer-motion och lite CSS. Jag använder också i18n för översättning.

Next.js
Firebase
Tailwind
i18n
Framer-motion
Screenshot of a website