Start

Inloggningssystem

Inloggningssystem

2022

Det här inloggningssystemet visar en omfattande autentiserings- och auktoriseringsmekanism med flera viktiga funktioner som inloggning och registrering, lösenordsåterställning, rollbaserad auktorisering, tillfällig inloggning via e-post eller SMS-koder och möjligheten att redigera och ta bort användarkonton. Tekniker som används i det här systemet är ASP.NET Core 6 Web API, EF Core, SQL Server, JWT och refresh tokens för att hantera säkra användarsessioner. React används på front-end. Detta var ett projekt för lärande och inte något jag nödvändigtvis skulle använda i produktion.

C#
.NET
React
JWT
SQL Server
EF Core
Screenshot of a website