Start

Affärsplaner och kommersialisering

Affärsplaner och kommersialisering

Affärsplan
Business Models
Ekonomi

I denna kurs skapade jag en affärsplan åt ett fiktivt företag. Jag gjorde marknadsundersökningar, konkurrentanalyser, omvärldsanalyser och utgick från litteratur för att ta fram strategier för positionering, marknadsföring och mycket annat för att företaget skulle kunna lyckas i verkligheten. Jag planerade även företagets ekonomi med försäljningsprognogs, resultatbudget och likviditetsbudgetar.

  • Poäng: 7.5
  • Nivå: A
  • Slutförd: 2022
  • Betyg: A
Se kursplanen

Projekt