Start

Webbutveckling III

Webbutveckling III

PHP
MySQL
REST API

I denna kurs skapade jag REST-baserade webbtjänster med PHP och MySQL som jag konsumerade med JavaScript.

  • Poäng: 7.5
  • Nivå: B
  • Slutförd: 2018
  • Betyg: C
Se kursplanen

Projekt