Start

JavaScriptbaserad webbutveckling

JavaScriptbaserad webbutveckling

NodeJS
NoSQL
MongoDB
VueJS
Express
Heroku

I denna kurs jobbade jag mycket med CRUD-applikationer i JavaScrip-baserad miljö. Jag lärde mig grunderna i VueJS, NodeJS, Express och NoSQL-databaser som MongoDB med Mongoose.

  • Poäng: 7.5
  • Nivå: B
  • Slutförd: 2018
  • Betyg: D
Se kursplanen

Projekt