Start

Självständigt arbete

Självständigt arbete

ASP.NET Core
API
React
Azure Queue Storage
Azure Function

Ett flexibelt IT-system åt Brandt Bil för hantering av deras kunder samt försäljning av tjänster och produkter inom däckservice. Systemet delades upp i fyra delar: ett webbaserat API skapat med ASP.NET Core, ett användargränssnitt i form av en webbplats skapat med React, flera meddelandeköer i Azure Queue Storage och en Azure-funktion som hante- rar utskick av olika slag via E-post och SMS. Av sekretesskäl får jag inte visa varken kod eller rapport.

  • Poäng: 15
  • Nivå: B
  • Slutförd: 2022
  • Betyg: A
Se kursplanen