Start

Webbutveckling II

Webbutveckling II

PHP
MySQL
REST
JavaScript
OOP

I denna kurs skapade jag CRUD-applikationer och inloggningssystem i objektorienterad PHP och MySQL. Jag skapade även REST-tjänster i PHP och konsumerade de med AJAX-tekniker i JavaScript.

  • Poäng: 7.5
  • Nivå: B
  • Slutförd: 2018
  • Betyg: C
Se kursplanen

Projekt