Start

Programmering i C#.NET

Programmering i C#.NET

C#
.NET
EF Core
Xamarin
SQLite
SQL Server
ASP.NET Core

I denna kurs gick jag igenom mycket teori om programmeringen med C# från grunderna som OOP till designmönster som Dependency Injection. Sedan implementerade jag teorin i olika typer av applikationer som jag skapade med C# och .NET(5+). Jag skapade konsollapplikationer med .NET 5 i Linux-miljö, en mobilapplikation med Xamarin.Forms och ett API med ASP.NET Core. Jag jobbade även med databaser med SQLite, SQL Server och EF Core.

  • Poäng: 7.5
  • Nivå: A
  • Slutförd: 2021
  • Betyg: A
Se kursplanen

Projekt