Webbutveckling I

HTML
CSS
W3C

I denna kursen lärde jag mig grunderna i webbutveckling med hur en webbläsare kommunicerar med webbservrar för att presentera webbsidor. Jag skapade också användbara webbplatser med HTML och CSS utifrån W3C:s valideringskrav och grundprinciper.

  • Poäng: 7.5
  • Nivå: A
  • Slutförd: 2017
  • Betyg: C
Se kursplanen

Projekt