Start

Diskret matematik för programmerare

Diskret matematik för programmerare

Mathematics

Denna kurs innehåller matematisk notation och metoder, inklusive grundläggande logik, mängdlära, kombinatorik, följder, summanotation och fakulteter. Den går in på elementär talteori, såsom delbarhet, primtal, divisionssatsen, talbaser, Euklides algoritm och moduloräkning. Kursen introducerar grafteori och elementära grafteoretiska samband, inklusive träd, samt diskuterar några grafalgoritmer som uppspännande träd. Dessutom utforskar den relationer och grundläggande funktionslära, såsom injektivitet, surjektivitet, inverterbarhet och sammansättning, särskilt för diskreta funktioner.

  • Poäng: 7.5
  • Nivå: A
  • Slutförd: 2024
  • Betyg: A
Se kursplanen